ABŞ hakda

Dokma, boýag, bezeg we satuwy birleşdirýän iri ösen kärhana bolan 1973-nji ýylyň sentýabr aýynda esaslandyryldy.
Kompaniýa Hytaýyň Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýär.Şijiazhuang Hytaýyň adaty dokma senagaty zynjyryny ýygnaýan Hytaýyň adaty dokma senagaty bazasydyr.

50+

.Yl

8000+

işçiler

5

aýda million metr

önüm

Pagta mata

Funksiýa mata

Korduroý mata

Fireangyn saklaýjy mata

120 * 70/16 * 16

120 * 70/16 * 16

120 * 70/16 * 16

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

100% pagta

35% pagta

35% pagta

35% pagta

100% poliester

100% poliester

100% poliester

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

88% pagta

88% pagta

88% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

98% pagta

soňky habarlar

Käbir metbugat soraglary

Foreignerli daşary ýurtlarda sargytlar köpelýär, tapawutly ...

Springaz festiwalyna sanalýan ýere girmek, poliester we aşaky akym enjamlaryna hyzmat etmek habarlary ýygy-ýygydan bolýar, ýerli ýerlerde daşary ýurtlarda sargytlaryň köpelýändigi eşidilse-de, hakykaty gizlemek kyn ...

Doly gör

Import edilen ýüplük: söwdagärler haryt höwes edýärler ...

Hytaý pagta ulgamy täzelikleri: Şihezi, Kuytun, Aksu we beýleki ýerlerdäki pagta gaýtadan işleýän kärhanalaryň pikirlerine görä, ýakynda Zheng pagta CF2405 şertnamasy 15-e golaýda energiýa saklamagy dowam etdirýär ...

Doly gör

Blokbuster: 2025-nji ýylda Suxitong ýokary derejeli t ...

Recentlyakynda, Jiangsu welaýat senagat we maglumat tehnologiýasy bölümi resmi taýdan “Jiangsu Suzhou, Wuxi, Nantong ýokary derejeli dokma milli ösen önümçilik klasterini ösdürip ýetişdirmek we ...

Doly gör

Birnäçe ägirt bu süsgeni yglan etdi ...

Japanaponiýanyň üç esasy ýük daşaýan kompaniýasy ähli gämileriniň Gyzyl deňziň suwlaryndan geçmegini togtatdy “Economicaponiýanyň ykdysady habarlary” 16-njy ýerli wagta çenli ...

Doly gör

Dekabr aýynda dokma we egin-eşik eksporty ...

Gümrük gullugynyň 12-nji ýanwarda ýaýradan iň soňky maglumatlaryna görä, dollar nukdaýnazaryndan dekabr aýynda dokma we egin-eşik eksporty 25,27 milliard ABŞ dollary boldy, bu bolsa 7-den soň ýene oňyn boldy ...

Doly gör

Hil gözegçiligi ulgamy

 • SYITYASAT
 • SYITYASAT
 • SYITYASAT
 • SYITYASAT
 • SYITYASAT
 • SYITYASAT
 • Üstünlikleri

  Üstünlikleri

  Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.

 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilinde dowam edýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.